Tuaregët janë një nga popujt më misteriozë në Afrikë. Ka rreth dy milionë prej tyre në të gjithë Saharanë dhe janë të njohur kryesisht për rrobat e tyre blu. Ata jetojnë duke u endur nëpër shkretëtirë.

Mënyra e jetesës është shumë e pazakontë, veçanërisht kur bëhet fjalë për gratë dhe lirinë e tyre. Ndryshimi i tyre kryesor nga pjesa tjetër e botës është tradita e matriarkatit.

Vajzat e tauregëve lejohen të kenë disa të dashur para martesës, dhe burrat, pasi të arrijnë moshën madhore, duhet të mbajnë një vello mbi fytyrat e tyre.

Ata janë pjesë e popujve berberë dhe janë kryesisht të besimit mysliman, por zakonet e tyre bien ndesh kryesisht me jetën dhe besimin e myslimanëve të tjerë. Me Tuaregët, rregulli i privatësisë është shumë i rëndësishëm dhe duhet respektuar. Një grua mund të vizitohet çdo natë nga një partner tjetër, nëse vjen në çadrën e saj në errësirë dhe e lë atë para agimit. Në çadrat e tyre, gratë janë dashnore.

Burrat iu afrohen femrave duke shkruar këngë në një copë druri dhe duke ua dhënë atyre, kështu që ato zgjedhin atë vargjet e të cilit i prekin më shumë.Divorcet janë të njohura dhe kryesisht vendosen nga gratë. Në këto raste, ata zakonisht mbajnë çadrën, kafshët dhe fëmijët, dhe burri kthehet në shtëpinë e prindërve të tij. Kontratat paramartesore janë gjithashtu të njohura, të cilat ndajnë pronën në rast divorci. Familja e një gruaje të divorcuar bën një festë si pjesë e divorcit të saj dhe kështu u bën të ditur burrave të tjerë se ajo është sërish beqare.

Kulmi i pozicionit shumë të veçantë të një gruaje është fakti se një burrë, nëse nuk është partneri i saj seksual, nuk mund të hajë para saj. Gratë e këtij populli nuk i mbulojnë fytyrat, por kjo është arsyeja pse burrat e bëjnë këtë, kjo është arsyeja pse ato quhen burrat blu të Saharasë. Emri vjen nga dashuria e tyre e madhe për ngjyrën indigo me të cilën lyhen rrobat e tyre.