17 Shtatori çdo vit i kushtohet një kauze që mund të mos jetë dukshëm e rëndësishme, por është më e rëndësishmja në ditët dhe epokën e sotme. Pas një marrëveshjeje të quajtur Protokolli i Montrealit mbi Substancat që shkatërrojnë shtresën e ozonit të nënshkruar nga pothuajse çdo vend në 1987, Asambleja e Përgjithshme e OKB -së, në 1994, e shpalli këtë ditë si Ditën Ndërkombëtare për Parandalimin e Shtresës së Ozonit.

Njerëzit kanë qenë një kërcënim për paradigmën natyrore të planetit blu. Një nga pasojat e veprimeve të pavëmendshme që dëmtojnë mjedisin ishte shterimi i shtresës së brishtë të gazit që mbron njerëzit në tokë nga rrezet e dëmshme kozmike, të quajtura shtresa e ozonit.

Protokolli i Montrealit ishte një marrëveshje për vendet në të gjithë globin për të frenuar ekzistencën e të gjitha substancave që shkatërrojnë ozonin si aerosolet, klorofluorokarbonit, halonet, etj., Të përdorura gjerësisht për qëllime ftohjeje. Përdorimi i substancave të tilla të dëmshme rezultoi në një vrimë në shtresat e ozonit në Antarktidë, e zbuluar për herë të parë në 1970, e cila çoi në ngrohjen akute globale në 20 vitet e fundit.

Sidoqoftë, konventa e Vjenës e vitit 1985 që krijoi Protokollin e Montrealit bëri një gjurmë në përmirësimin e shtresës së ozonit dhe në janar 2021, vrima përfundimisht u mbyll për shkak të përpjekjeve kolektive të të gjithë botës, sipas Organizatës Botërore Meteorologjike.

Në Ditën Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit në vende të ndryshme të botës zhvillohen veprimtari, publikohen dhe shpërndahen mesazhe informimi dhe ndërgjegjësimi për qytetarët dhe institucionet publike.

Njësia Kombëtare e Ozonit në Shqipëri po organizon dhe po mbështet aktivitete të ndryshme për të shënuar këtë ditë ndërkombëtare, në përkujtim të datës së nënshkrimit të Protokollit të Montrealit “Mbi substancat Ozonholluese”.

Një bashkëbisedim me nxënës të shkollave 9-vjeçare u zhvillua në mjediset e Europe House në Tiranë, ku ekspertë të fushës ndanë me ta informacione të dobishme mbi mbrojtjen e shtresës së ozonit dhe efektet e ngrohjes globale.

Njohuritë që marrin nxënësit mbi këto problematika që sot trajtohen në nivel global, ndihmojnë në edukimin e tyre si kontributorët e ardhshëm në shoqëri. Për një rol më proaktiv në diskutimet publike dhe vendimarrjet në dobi të komunitetit.

ABC Tirana Club ka organizuar në kuadër të Ditës Ndërkombëtare për mbrojtjen e shtresës së ozonit dhe një ekspozitë pikture, që është edicioni i dytë i projektit “Qyteti im Evropian”.

‘Qyteti im evropian” është një format projekti artistik, që prezanton kryesisht krijime në pikturë, në qytete të ndryshme të vendit, si një kontribut i lirë i nxënësve, shprehje përmes gjuhës së krijimit mbi konceptin dhe ëndrrën e tyre mbi qytetin ku ata banojnë.

“Qyteti im evropian” synon të nxisë talentin dhe shprehitë artistike mes fëmijëve, mbi atë se si ata e mendojnë qytetin me mjedise të jetueshme, me mjedise të gjelbërta, me hapësira të bollshme, ku ata mund të luajnë, të argëtohen, pra ta kalojnë sa më mirë kohën e lirë me bashkëmoshtarët e tyre.