Një dalje uji që derdhet në liqenin e Ohrit pranë fshatit Tusemishtë pranë Pogradecit krijon një sasi të madhe shkume. Nuk është e qartë se çfarë lloj uji derdhet në liqen dhe çfarë përmban ai, kështu që krijon kaq shumë shkumë.