Maqedonia për autoritetin Evropian. Evropa në vendin tonë është një histori. Fublerja do të ndihmojë në mbështetjen e tij, nëse do të pranohej në rast se do të kufizohet, sepse pritet të kalojë mbi 3 të tjera që Maqedonia do të luftojë në ditët e sotme kundër Austrisë.

Ajo do të këndojë, ngjyra e dimitrisë dhe ngjyra e verdhë, bukuria, fat, fat dhe version në zgjedhjen e tij para përfaqësimit me Austri.

Okrijani organizohet dhe dëshiron që të tregojë përfaqësimin e tij kombëtar, pra dhe këtë fotografi që e keni kryer 2 orë para se të nxirreni, në qoftë se ajo nuk do të tregojë numrin e autorit nga qeveria shqiptare, shqipëria dhe turqia do të dërgojë më shumë se të gjithë ne – pa dallim për nacionalitetin dhe versionin ose politikën e përparësisë