Dhoma Civile e Gjykatës së Tiranës ka miratuar një vit urdhërmbrojtje për Princ Lekën.

Leka Zogu II ka marrë mbrojte ndaj Gjergj Zaharias, babait të bashkëshortes Elia, me të cilën është në proces divorci.

Ndërsa seanca për urdhrin e mbrojtës se Elias është shtyrë seanca për më 27 mars me kërkesë të mbrojtjes, për shkak se mbrojtësit e saj nuk kishin sjellë provat që do të paraqisnin në gjykim.